Συνέδριο Ασθενών

synedrio-asthenon-2018.jpg
Δημοσιεύτηκε στις 20/12/2020    

21 Νοεμβρίου 2018

Συμμετοχή Μελών του Σωματείου στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών στην Αθήνα