Συνέδριο Ασθενών

synedrio-asthenon-2019-9.jpg
Δημοσιεύτηκε στις 20/12/2020    

28 Νοεμβρίου 2019

Συμμετοχή Μελών του Σωματείου στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών στην Αθήνα