ΣΚΕΨΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Εδώ μπορείτε να προβάλλετε Ερωτήματα, Απορίες, Ανησυχίες της καθημερινότητά σας.
Αντιμετωπίζουμε την Πολλαπλή Σκλήρυνση με Αισιοδοξία :)